هَش

0000000000000000000113e72ec20f98da0f29ae610dc5113ea46786f0975601

General info

استخراج شده در
۱۵ مه ۲۰۲۲ ۰۳:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,032 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00014587 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
777 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00004207 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,571 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,554 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
35,901.09 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,084,213,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
35,907.34 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,084,401,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.16792389 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,071 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
44,391.78 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 188,750 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.41792389 BTC {{ Math.abs(change) }}% 193,821 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,151,510 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,236 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 947,242 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۵ مه ۲۰۲۲ ۰۱:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 4dead0 f30b58e8bae3c3ad590cc4d3df2ba995cdbd551bfdf49853d5e3 31ae8a
سختی 31,251,101,365,711 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,229,132,877 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,466,234 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000002de00d67de6af3486f 84a964
داده‌های کوین‌بیس lt; /ViaBTC/Mined by pitwork/,mm$["E&?GYO_WyʎIޞOJK0O3 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}