هَش

0000000000000000000427997a1d39c25fdcc3eae34c9de7b1b9c34258132d41

General info

استخراج شده در
۰۱ فوریه ۲۰۲۲ ۱۷:۰۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Binance {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
0 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 240,725 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
0 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 240,725 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 240,725 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 424 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 1,588 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 388 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۱ فوریه ۲۰۲۲ ۱۵:۳۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b0a305 35dd2ae681935afa46b7e860f1730dfa8bcfefdbbd41dd36d335 9651d2
سختی 26,643,185,256,535 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,915,119,696 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,568,320 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000027fea08fd7e128c385 6434e9
داده‌های کوین‌بیس binance/8210[mm -a Dk{:BS"2ZhKYi5$G {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}