هَش

0000000000000000000a8775961d1c55aa78c1aaabb1432229d83603e14a2751

General info

استخراج شده در
۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ ۲۱:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Foundry USA Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,693 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00006398 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
2,233 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002525 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
7,625 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
8,165 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
11,229.29 BTC {{ Math.abs(change) }}% 643,988,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
11,235.54 BTC {{ Math.abs(change) }}% 644,347,140 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.10079758 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,781 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
13,263.46 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 358,431 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.35079758 BTC {{ Math.abs(change) }}% 364,212 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,575,736 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,070 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 805,778 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ ۲۰:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 780271616 10 {{ Math.abs(change) }}%    2e820000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101110100000100000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 1c43a1 638f4253ef988882e3dd6ec7ba9869b01e2dcb47f1b7ee620c32 68726d
سختی 22,335,659,268,936 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 378,729,075 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,701,843 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000024c996942d56891ad6 3d5842
داده‌های کوین‌بیس (Da/Foundry USA Pool #dropgold/D7 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}