هَش

0000000000000000000b6a5354deda9a5e0ac12ea445e8688b178b5e4aad14bb

General info

استخراج شده در
۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ ۰۶:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Huobi {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,240 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00005332 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,828 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002194 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
8,304 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,479 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
37,856.05 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,288,360,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
37,862.30 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,288,737,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.08768686 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,301 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
5,799.09 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 377,806 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.33768686 BTC {{ Math.abs(change) }}% 383,107 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,644,990 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,998,181 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 784,397 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ ۰۵:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 543162372 10 {{ Math.abs(change) }}%    20600004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000011000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d9854f 3fb8cb53c29c6b47b403cd3d3e95538ed8440364b8ec8e49a705 2f50ea
سختی 22,674,148,233,453 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,610,167,431 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,689,514 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000243ab3ceb1873db590 25a89f
داده‌های کوین‌بیس ,mmL6cj@‹HR]`ƒN3+[🔥/HuoBi/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}