اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000000bc8472426e9cc9230ffe91be8e276b76e78f83460294b

General info

استخراج شده در
۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ ۰۲:۱۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
32 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00004693 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
24 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001921 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
240 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
151 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
17.02 BTC {{ Math.abs(change) }}% 787,863 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
23.27 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,077,188 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.00200167 BTC {{ Math.abs(change) }}% 93 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
10.57 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 289,325 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.25200167 BTC {{ Math.abs(change) }}% 289,418 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 43,088 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 105,836 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 20,916 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱ ۰۱:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 538968068 10 {{ Math.abs(change) }}%    20200004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000001000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 8c9cdc 4d88592c3338adca44860b9f3fd52a6b175f77a5a12a73809f13 8161f7
سختی 18,415,156,832,118 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,342,625,667 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,877,668 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000021802a824a731173f7 b123f3
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool712 O(`mm)րiI/fm^jd8,X {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}