هَش

000000000000000000030b211250ee5bece54fccffc051433d0cb91431628988

General info

استخراج شده در
۲۸ اوت ۲۰۲۱ ۰۰:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
F2Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,630 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00003665 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,341 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00001705 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,052 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,404 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
40,517.23 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,988,910,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
40,523.48 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,989,216,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0576913 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,832 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
6,119.72 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 306,800 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.3076913 BTC {{ Math.abs(change) }}% 309,632 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,574,649 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,386,385 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 603,912 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۷ اوت ۲۰۲۱ ۲۳:۵۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 805298180 10 {{ Math.abs(change) }}%    2fffe004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 101111111111111110000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 8168b7 de1ff85a0025fb6f157b98193c9416e06a0593bfa250415ddc5f 90a366
سختی 17,615,033,039,279 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,519,326,010 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,923,168 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000020e915f1af2759f0ff 94d318
داده‌های کوین‌بیس ,mmo|lb<}&? Bcq"|🐟/F2Pool/' {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}