هَش

0000000000000000000b7ac10f0f212e1d57897577152c50880d7edc33bb23a5

General info

استخراج شده در
۰۳ اوت ۲۰۲۱ ۲۱:۱۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Foundry USA Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,956 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00009472 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,420 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00003404 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,010 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,108 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,523.17 BTC {{ Math.abs(change) }}% 216,944,460 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,529.42 BTC {{ Math.abs(change) }}% 217,189,950 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0858772 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,373 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
9,916.38 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 245,494 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.3358772 BTC {{ Math.abs(change) }}% 248,867 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 906,897 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 2,524,002 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 539,035 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۳ اوت ۲۰۲۱ ۲۰:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870916 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 821d1d 644e2e9ee813546dbfea2e090e27eedd652c69b11507c08faa5e 2cdb01
سختی 14,496,442,856,349 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,784,816,786 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 387,148,450 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000020186a209ec41fceee 568134
داده‌های کوین‌بیس \ a/Foundry USA Pool #dropgold/ i> {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}