اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

0000000000000000000b9e3ad3b250cb2fcb4ea95ce639a4bdef2bf4c549fae6

General info

استخراج شده در
۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۳:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
F2Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,832 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00065489 BTC {{ Math.abs(change) }}% 23 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
2,140 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00023437 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,282 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
9,913 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
26,570.36 BTC {{ Math.abs(change) }}% 952,467,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
26,576.61 BTC {{ Math.abs(change) }}% 952,691,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.93662399 BTC {{ Math.abs(change) }}% 33,575 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
26,909.69 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 224,044 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
7.18662399 BTC {{ Math.abs(change) }}% 257,619 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,430,664 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,998,163 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 855,833 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۱:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536928260 10 {{ Math.abs(change) }}%    2000e004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000001110000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5818a1 abee53280e2532b58154283c159859ca2d8c29fdacc79616504f 1747b7
سختی 19,932,791,027,263 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,771,178,740 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,801,401 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000001f208d5ebae10330bb fc9436
داده‌های کوین‌بیس ,mmbEbHV%F57J a`p&]🐟/F2Pool/& {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}