هَش

0000000000000000000bdb0af00c82abf999b35c4469e7f1a487a64f4e36e042

General info

استخراج شده در
۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۷:۰۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Huobi {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,368 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00026288 BTC {{ Math.abs(change) }}% 10 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,444 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00008926 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,487 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
8,000 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
13,449.97 BTC {{ Math.abs(change) }}% 493,506,300 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
13,456.22 BTC {{ Math.abs(change) }}% 493,735,620 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.35674117 BTC {{ Math.abs(change) }}% 13,090 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
10,029.43 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 229,325 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.60674117 BTC {{ Math.abs(change) }}% 242,415 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,357,549 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,998,413 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 880,288 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ ۱۶:۱۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 939515908 10 {{ Math.abs(change) }}%    37ffe004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 110111111111111110000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 696478 304f1633d33747fdd42af23098ae53f0128d36c8e464a7238728 9ed43d
سختی 21,047,730,572,452 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,195,469,517 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,752,379 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000001e8f268e7f1c24d276 d8a510
داده‌های کوین‌بیس | ,mmpCWZ E+KsZ#ۗvZ 🔥/HuoBi/| {{ Math.abs(change) }}%
BTC Price
28,909.00 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
24ساعت گذشته

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}