هَش

000000000000000000098f36800b8654aa6c31ade0eb96dec1c1f019d056aff1

General info

استخراج شده در
۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ ۰۶:۰۳ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00034015 BTC
تعداد تراکنش شاهد
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00009548 BTC
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
3,392.74 BTC
مجموع خروجی
3,398.99 BTC
مجموع کارمزد
0.38115304 BTC
شاخص Coindays destroyed
2,016.37
پاداش دوره
6.25 BTC
پاداش
6.63115304 BTC
اندازه 1,120,843
وزن 3,993,094
اندازه‌ مطلق 957,417
زمان متوسط ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ ۰۵:۰۰ UTC
ورژن 1073676292 10    3fff0004 16
ورژن [bits] 111111111111110000000000000100 2
ریشه مرکل 2a443 4b20311790fd9df04a5e7ac1fe368cecc79fcab922af47759b54bd 3f00d
سختی 21,047,730,572,452
نانس 3,374,145,657
بیت 386,752,379
زنجیره‌ کار 00000 000000000000000000000000000000000001e8c15b09b933b17bd9 317e7
داده‌های کوین‌بیس amp;| ` mm_R*RA5j)Tl%H6\(^L,$r ?/U

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}