هَش

00000000000000000001fdf944d8ac0c89fa91ca5633f77f5fd187cccf96403e

General info

استخراج شده در
۰۴ مه ۲۰۲۱ ۱۲:۱۹ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00015691 BTC
تعداد تراکنش شاهد
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00005133 BTC
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
13,477.80 BTC
مجموع خروجی
13,484.05 BTC
مجموع کارمزد
0.20494211 BTC
شاخص Coindays destroyed
49,507.98
پاداش دوره
6.25 BTC
پاداش
6.45494211 BTC
اندازه 1,306,485
وزن 3,993,390
اندازه‌ مطلق 895,635
زمان متوسط ۰۴ مه ۲۰۲۱ ۱۱:۴۶ UTC
ورژن 536928256 10    2000e000 16
ورژن [bits] 100000000000001110000000000000 2
ریشه مرکل 8f863 caa32d656a835aea994887371a6dc505b79a614dce9d83d1a3ac6c c6e42
سختی 20,608,845,737,768
نانس 3,438,161,760
بیت 386,771,043
زنجیره‌ کار 00000 000000000000000000000000000000000001ce8cf204eb57840c84 736d8
داده‌های کوین‌بیس Tlsza1/hash.okkong.com/mmHC+$Nao3œ͍ۢ; l(Oi4V

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}