هَش

0000000000000000000d3ac711558b41b477e4d2c178aa816f267ee9e82c71a3

General info

استخراج شده در
۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ ۲۳:۲۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
F2Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,906 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00075062 BTC {{ Math.abs(change) }}% 27 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,919 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00024936 BTC {{ Math.abs(change) }}% 9 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,388 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
10,935 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
22,410.62 BTC {{ Math.abs(change) }}% 801,471,100 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
22,416.87 BTC {{ Math.abs(change) }}% 801,694,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.99660251 BTC {{ Math.abs(change) }}% 35,641 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
57,009.35 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 223,519 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
7.24660251 BTC {{ Math.abs(change) }}% 259,160 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,328,154 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,998,412 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 890,086 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۸ ژانویه ۲۰۲۱ ۲۲:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 549453824 10 {{ Math.abs(change) }}%    20c00000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000110000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل dee94a 8cb3d76dc4917eed67b3735941566bd3fcb0efac40893b980c94 914114
سختی 20,607,418,304,386 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,091,869,757 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,771,105 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000018487f2cb0354fd2c1 2f041e
داده‌های کوین‌بیس , ,mm2-فRM_D🐟/F2Pool/ Mined by xjshB {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}