هَش

0000000000000000000e3d834102d5377cc5fc4d45fd8851b98eb92987345fd4

General info

استخراج شده در
۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ ۱۷:۴۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Binance {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
3,043 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00107951 BTC {{ Math.abs(change) }}% 20 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,945 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00034435 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,741 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
8,239 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
94,923.15 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,723,540,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
94,929.40 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,723,654,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
1.37462501 BTC {{ Math.abs(change) }}% 24,959 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,604,524.67 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 113,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
7.62462501 BTC {{ Math.abs(change) }}% 138,442 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,273,748 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,335 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 906,529 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ ۱۴:۳۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536879104 10 {{ Math.abs(change) }}%    20002000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000010000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ece75e 1fd0307fe7647f62b6187302eb541938e1813419770db17815f9 2548dc
سختی 19,157,154,724,710 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,540,358,636 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,838,870 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000001657fdffa9a8a559c4 99c5f8
داده‌های کوین‌بیس e/_sz/Binance/mmQVt \"TÉj l3R {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}