هَش

000000000000000000091e7a7c17b108a7c3d82c5d299d0012cfcdff70890f64

General info

استخراج شده در
۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ ۱۶:۰۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SlushPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,732 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00074362 BTC {{ Math.abs(change) }}% 14 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,605 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00023493 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,301 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
10,130 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
17,389.46 BTC {{ Math.abs(change) }}% 315,744,260 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
17,395.71 BTC {{ Math.abs(change) }}% 315,857,730 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.93773776 BTC {{ Math.abs(change) }}% 17,027 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
74,021.26 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 113,483 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
7.18773776 BTC {{ Math.abs(change) }}% 130,509 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,261,362 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,992,796 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 910,478 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ ۱۴:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536895488 10 {{ Math.abs(change) }}%    20006000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل ccff18 7c11bbb53f436675c1d0121fbd1e42a6906fb2e2f9f08cc2e01b 02187f
سختی 19,157,154,724,710 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,397,695,339 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,838,870 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000001657ec9338d5392035 236b04
داده‌های کوین‌بیس mm>ziك@ʶ uR9)e< /slush/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}