هَش

0000000000000000000925c8e0980d8743a184af5198aad3eec1d3f0c91ab261

General info

استخراج شده در
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ ۲۱:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Poolin {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,832 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00103742 BTC {{ Math.abs(change) }}% 10 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
1,656 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00032684 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,174 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
10,497 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
7,481.40 BTC {{ Math.abs(change) }}% 71,342,190 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
7,487.65 BTC {{ Math.abs(change) }}% 71,401,790 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
1.30668857 BTC {{ Math.abs(change) }}% 12,461 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
47,966.61 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 59,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
7.55668857 BTC {{ Math.abs(change) }}% 72,060 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,259,995 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,999,667 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 913,224 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۰ ۲۰:۰۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 671080448 10 {{ Math.abs(change) }}%    27ffe000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100111111111111110000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 37a213 29ed5c2ea4dcfe7e9961f2b34ae56323fc44719e6047e3df0820 8e2ecf
سختی 17,345,948,872,516 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 166,950,959 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,939,413 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000011b587da5f01a05e38 ef1018
داده‌های کوین‌بیس %_/poolin.com/mmlo:;߫nncgs< @BR2kjO[)BsJ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}