هَش

0000000000000000000e63a19229963c9fd2dd24c1fe09349a9acec1886e517e

General info

استخراج شده در
۱۲ مه ۲۰۲۰ ۲۰:۵۸ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00085933 BTC
تعداد تراکنش شاهد
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00026133 BTC
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
95,982.06 BTC
مجموع خروجی
95,988.31 BTC
مجموع کارمزد
1.04324216 BTC
شاخص Coindays destroyed
126,422.42
پاداش دوره
6.25 BTC
پاداش
7.29324216 BTC
اندازه 1,214,401
وزن 3,993,445
اندازه‌ مطلق 926,348
زمان متوسط ۱۲ مه ۲۰۲۰ ۲۰:۰۳ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل ba206 de49b2c81eed5864bd6b3ef2f3640fec72be8a47cf8a8fd97a2a18 c5dd9
سختی 16,104,807,485,529
نانس 323,303,041
بیت 387,021,369
زنجیره‌ کار 00000 000000000000000000000000000000000000f6a89c8fe7b716b4ef 51994
داده‌های کوین‌بیس A׮Ás!A׮ÀI/1THash&58COIN/mmoc4tq4Z~g"#5<I

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}