هَش

000000000000000000080f964dd7d6ccc657d2b14cfd04e4802803727757c058

General info

استخراج شده در
۱۳ اوت ۲۰۱۹ ۰۴:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,527 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00032950 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
789 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00009944 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,685 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,166 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
13,884.28 BTC {{ Math.abs(change) }}% 157,883,470 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
13,896.78 BTC {{ Math.abs(change) }}% 158,025,620 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.39692912 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4,514 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
6,059.53 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 142,142 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.89692912 BTC {{ Math.abs(change) }}% 146,656 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,204,973 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,993,011 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 929,346 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۳ اوت ۲۰۱۹ ۰۴:۱۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1073676288 10 {{ Math.abs(change) }}%    3fff0000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 111111111111110000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b67ed4 fdd8fe2498de5cdc7d9b6042c059b4028c92f4623a42679c69ce 2db6e4
سختی 9,985,348,008,060 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,274,763,028 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 387,723,321 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000007c50458172a85ac88 5ba54b
داده‌های کوین‌بیس B=R]// ,"09=" {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}