هَش

0000000000000000000ee19ea2a58082150e7960b6e49b6f90246832182233ff

General info

استخراج شده در
۰۴ فوریه ۲۰۱۸ ۰۴:۰۷ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00047717 BTC
تعداد تراکنش شاهد
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00013346 BTC
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
2,798.95 BTC
مجموع خروجی
2,811.45 BTC
مجموع کارمزد
0.53278741 BTC
شاخص Coindays destroyed
5,865.88
پاداش دوره
12.50 BTC
پاداش
13.03278741 BTC
اندازه 1,116,877
وزن 3,993,061
اندازه‌ مطلق 958,728
زمان متوسط ۰۴ فوریه ۲۰۱۸ ۰۳:۳۰ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل c701e aa71d9afc7b94f43321157a0f040844cd02a9bac447555fe14176d 63b23
سختی 2,603,077,300,219
نانس 792,389,943
بیت 392,962,374
زنجیره‌ کار 00000 000000000000000000000000000000000000106a664a82d36bec43 39f54
داده‌های کوین‌بیس vZd/BTC.COM/mmHY"jDE4nJhZ7Q%-o@l

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}