هَش

00000000000000000059a3bf0b05cec799687aed8d4cc7629e95dbf191b482f2

General info

استخراج شده در
۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ ۰۰:۱۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
ViaBTC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,741 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00377222 BTC {{ Math.abs(change) }}% 69 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
306 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00101827 BTC {{ Math.abs(change) }}% 19 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,833 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
7,307 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
21,796.44 BTC {{ Math.abs(change) }}% 398,601,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
21,808.94 BTC {{ Math.abs(change) }}% 398,830,000 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
4.06519071 BTC {{ Math.abs(change) }}% 74,342 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
57,786.37 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 228,593 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
16.56519071 BTC {{ Math.abs(change) }}% 302,935 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,078,012 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,992,983 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 971,657 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۶ دسامبر ۲۰۱۷ ۲۳:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5da7b9 709aa4f0d8ecb31d4663eb3444071d8890edf106ffb7bd32a2ac c9c7c6
سختی 1,590,896,927,258 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 199,462,085 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,698,477 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000cbd20c2c0198a235 31cd38
داده‌های کوین‌بیس /ViaBTC/Mined by draysap1811/,mmz@[O/aB?p)6'J*/67?He*S {{ Math.abs(change) }}%
BTC Price
59,332.00 USD {{ Math.abs(change) }}%
24ساعت گذشته

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}