هَش

000000000000000000d6529f04dad6653bb845c62b4374b3359fe64bba72e059

General info

استخراج شده در
۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ ۰۰:۴۸ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.0010061 BTC
تعداد تراکنش شاهد
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00025391 BTC
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
14,809.37 BTC
مجموع خروجی
14,821.87 BTC
مجموع کارمزد
1.01454089 BTC
شاخص Coindays destroyed
193,883.47
پاداش دوره
12.50 BTC
پاداش
13.51454089 BTC
اندازه 1,008,724
وزن 3,996,718
اندازه‌ مطلق 995,998
زمان متوسط ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ ۰۰:۱۱ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل 5e9c7 9184745a4d65cdeb735b469ba739c1c8e4d82a7ad7ab6013496873 04cdf
سختی 922,724,699,726
نانس 1,135,412,347
بیت 402,731,275
زنجیره‌ کار 00000 0000000000000000000000000000000000000894dceae38f44f935 a7292
داده‌های کوین‌بیس g /ViaBTC/NYA/,mm/"B+_+1*Zr: &_*,tU

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}