هَش

00000000000000000075e5a7cb81ea34164b84dceb927016a77b077d869348e0

General info

استخراج شده در
۱۳ اوت ۲۰۱۷ ۱۲:۰۰ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00118838 BTC
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00029709 BTC
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
9,890.37 BTC
مجموع خروجی
9,902.87 BTC
مجموع کارمزد
1.18597243 BTC
شاخص Coindays destroyed
289,317.84
پاداش دوره
12.50 BTC
پاداش
13.68597243 BTC
اندازه 998,284
وزن 3,993,136
اندازه‌ مطلق 998,284
زمان متوسط ۱۳ اوت ۲۰۱۷ ۱۰:۵۸ UTC
ورژن 536870914 10    20000002 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000010 2
ریشه مرکل 48a75 045703f234140a4e482af04d0c1901c0407d1e21cdeff774ed6168 f051d
سختی 923,233,068,449
نانس 2,732,527,674
بیت 402,731,232
زنجیره‌ کار 00000 000000000000000000000000000000000000079e37ffcbeb352552 b699e
داده‌های کوین‌بیس TE?Y* Z_ ckpool/mined by gbminers/ /NYA/

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}