هَش

000000000000000000a3e2d2166950c33fce74668bfd560b0ffe4cac1836ea55

General info

استخراج شده در
۱۱ اوت ۲۰۱۷ ۱۸:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
GoGreenLight {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,403 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00173449 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00043362 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,628 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,921 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
13,112.45 BTC {{ Math.abs(change) }}% 44,658,124 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
13,124.95 BTC {{ Math.abs(change) }}% 44,700,696 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
1.61990564 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,517 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
13,781.82 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 42,572 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
14.11990564 BTC {{ Math.abs(change) }}% 48,089 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 934,136 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,736,544 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 934,136 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۱ اوت ۲۰۱۷ ۱۷:۱۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870914 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000002 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f2f95c f8d441d3b51faf28bcfba7f9cb8897394f4d1ddc635d3cbabeae e6f876
سختی 923,233,068,449 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,689,495,118 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,731,232 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000791c7e69b1ca4ede 75691b
داده‌های کوین‌بیس SGBSB3P2soȽYGz—Z {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}