هَش

0000000000000000011865af4122fe3b144e2cbeea86142e8ff2fb4107352d43

General info

استخراج شده در
۰۱ اوت ۲۰۱۷ ۱۳:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
331 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00087835 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00021959 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
667 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
669 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
961.62 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,680,351 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
974.12 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,715,192 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.11890202 BTC {{ Math.abs(change) }}% 331 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
9,093.08 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 34,842 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.61890202 BTC {{ Math.abs(change) }}% 35,173 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 135,661 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 542,644 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 135,661 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۱ اوت ۲۰۱۷ ۱۲:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870914 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000002 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5b6514 4f6518bf4795abd428acd0c3fb2527e4e5c94b0f5a7366f48260 01884a
سختی 860,221,984,436 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,968,823,574 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,736,949 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000007447d69f7697924c 4ee692
داده‌های کوین‌بیس MY/BTC.COM/NYA/mmv;Q/O&֠Y˥T)9 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}