هَش

0000000000000000011c18314e8997258545df0f2a5a19c342053bfcea8dff9c

General info

استخراج شده در
۱۶ ژوئیه ۲۰۱۷ ۲۰:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC.TOP {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,415 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00233025 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00058256 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,760 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,403 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
13,216.83 BTC {{ Math.abs(change) }}% 27,456,378 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
13,229.33 BTC {{ Math.abs(change) }}% 27,482,346 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
2.3273037 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4,835 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
35,922.80 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 25,967 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
14.8273037 BTC {{ Math.abs(change) }}% 30,802 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 999,003 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,996,012 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 999,003 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۷ ۱۹:۱۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 60cbed 07ff3d9d62ddf256fed7be777ff51289a99b25f472e6ce1de7a5 3e8b82
سختی 804,525,194,568 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,894,517,048 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,742,748 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000006d2562edff63e7a3 a98904
داده‌های کوین‌بیس AZdfAZdh;T /EB1/AD6//BTC.TOP/NYA/mmQ xJD$♢^rp vЗ.3Y@; {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}