هَش

0000000000000000010a8fc58a43d60dc62a68b9a47abe73588d327f5d746613

General info

استخراج شده در
۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷ ۱۸:۰۵ UTC
استخراج کننده
تعداد تراکنش
کارمزد بر کیلوبایت
0.00039464 BTC
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00009866 BTC
تعداد ورودی
تعداد خروجی
مجموع ورودی
4,196.10 BTC
مجموع خروجی
4,208.60 BTC
مجموع کارمزد
0.39390899 BTC
شاخص Coindays destroyed
16,733.40
پاداش دوره
12.50 BTC
پاداش
12.89390899 BTC
اندازه 998,413
وزن 3,993,652
اندازه‌ مطلق 998,413
زمان متوسط ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۷ ۱۷:۴۸ UTC
ورژن 536870912 10    20000000 16
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2
ریشه مرکل c1b46 c75bf388ffedb0cc607836063fd6a39152b5424a8613bad316f52b d3ddf
سختی 708,659,466,230
نانس 1,293,525,915
بیت 402,754,864
زنجیره‌ کار 00000 00000000000000000000000000000000000006b1818badccd2bc9b 3aeb0
داده‌های کوین‌بیس AYDܞAYD /EB1/AD6//BTC.TOP/NYA/mm=gr{%N^iv~iT=[4NY$H

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}