هَش

000000000000000000dcdf60d004124f3ef8686dde8c1eee25ebe076d639863c

General info

استخراج شده در
۰۳ ژوئن ۲۰۱۷ ۱۷:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
MiningKings {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,629 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00293437 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00073359 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3,349 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
3,403 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
10,399.20 BTC {{ Math.abs(change) }}% 25,242,808 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
10,411.70 BTC {{ Math.abs(change) }}% 25,273,150 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
2.19779284 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,335 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
5,995.91 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 30,342 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
14.69779284 BTC {{ Math.abs(change) }}% 35,677 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 749,286 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 2,997,144 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 749,286 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۳ ژوئن ۲۰۱۷ ۱۷:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d5c332 2fadbfc0df16514bfc010d53ddde572d87d58f8cac47a41fe33f 898adb
سختی 595,921,917,085 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 310,111,677 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,774,100 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000005cd8632288956c3a ef9e2f
داده‌های کوین‌بیس *2Yj- Z.Y*B ckpool/mined by poopbut/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}