هَش

00000000000000000146b3e1e13c9e42451b8031741d1a7a27b05f273e80e06d

General info

استخراج شده در
۲۵ مه ۲۰۱۷ ۰۲:۲۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BitFury {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,307 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00264457 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00066114 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,534 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,652 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
16,682.08 BTC {{ Math.abs(change) }}% 39,524,700 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
16,694.58 BTC {{ Math.abs(change) }}% 39,554,300 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
2.63917361 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6,253 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
21,188.48 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 29,616 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
15.13917361 BTC {{ Math.abs(change) }}% 35,869 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,214 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,992,856 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 998,214 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۵ مه ۲۰۱۷ ۰۱:۵۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870914 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000002 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d19690 a6f09e39b78559c13d71e34dbace978f3bcf3de53765d549c59a 9e3c8f
سختی 595,921,917,085 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,355,302,196 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,774,100 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000597a9d0b35f4662c d3c26d
داده‌های کوین‌بیس $A&Yv) Y?/Bitfury/SEGWIT/ {{ Math.abs(change) }}%
BTC Price
42,002.00 USD {{ Math.abs(change) }}%
24ساعت گذشته
🤑 BIT Launchpad | Up To 3,500 FREE BIT. Don't Miss The Beat
اسپانسر

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}