هَش

00000000000000000159db5dae9318e53e3916da0043970304ae680e6c2a6ceb

General info

استخراج شده در
۲۷ فوریه ۲۰۱۷ ۱۹:۱۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
xbtc.exx.com&bw.com {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,649 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00156471 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00039118 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,388 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,895 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
18,779.47 BTC {{ Math.abs(change) }}% 21,671,878 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
18,791.97 BTC {{ Math.abs(change) }}% 21,686,304 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
1.56144218 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,802 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
87,862.50 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 14,425 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
14.06144218 BTC {{ Math.abs(change) }}% 16,227 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,138 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,992,552 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 998,138 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۷ فوریه ۲۰۱۷ ۱۸:۳۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5a2f4e c3df6271cce29f5b1d7d72a6de0cdb4a443e43ec6a0c84b08435 36fe55
سختی 440,779,902,287 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,292,628,785 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,816,659 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000004229c105e7e952e5 04bc98
داده‌های کوین‌بیس f{XAF*eKWh: fisher jinxin/xbtc.exx.com&bw.com/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}