اسپانسر اینجا تبلیغ کنید
هَش

000000000000000001447069062d78cc3af1e30609912d59f7f14d12adbc313b

General info

استخراج شده در
۱۷ فوریه ۲۰۱۷ ۰۹:۰۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BitFury {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,525 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00073641 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00018410 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,536 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,099 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
8,120.03 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,290,878 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
8,132.53 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,303,641 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.73488642 BTC {{ Math.abs(change) }}% 750 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
6,456.27 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 12,763 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
13.23488642 BTC {{ Math.abs(change) }}% 13,513 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,186 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,992,744 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 998,186 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۷ فوریه ۲۰۱۷ ۰۸:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870914 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000002 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 4061d2 5ab68f354b3f176b2525166b1c18d5d721ee3c23a92c19d49e07 213ec0
سختی 422,170,566,884 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,077,824,494 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,823,865 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000003fb6fdff7857f7ba 9ba6bc
داده‌های کوین‌بیس ﻦXՐXp/Bitfury/SEGWIT/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}