هَش

00000000000000000312d6484766fe20237ee8e8086d1dff7741f58bc8a6aedb

General info

استخراج شده در
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶ ۱۶:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
GHash.IO {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,101 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00046802 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00011700 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,035 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
4,998 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
11,732.06 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,300,275 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
11,744.56 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,308,053 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.46706938 BTC {{ Math.abs(change) }}% 291 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
14,941.65 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,778 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.96706938 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,069 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,209 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,992,836 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 998,209 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶ ۱۵:۴۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 536870912 10 {{ Math.abs(change) }}%    20000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 100000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6c86d9 2c3a4a75be4d8a4d2edf3dfbd8b42f68f06d28463ee89495dbee e3af00
سختی 225,832,872,179 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 4,096,397,394 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,972,254 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000265afe63128b5edc 634ec0
داده‌های کوین‌بیس WV!P.R,mm]av`^-Qʀ´$ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}