هَش

000000000000000004993fcda16a29929b9b4a6b376b7cf7145471e3b5c6cdd6

General info

استخراج شده در
۰۴ سپتامبر ۲۰۱۶ ۱۰:۲۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
KnCMiner {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,036 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00061686 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00015421 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,908 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,537 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,487.26 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,180,359 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,499.76 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,187,604 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.35352053 BTC {{ Math.abs(change) }}% 205 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
52,472.58 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
12.50 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,245 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
12.85352053 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,450 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 573,309 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 2,293,236 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 573,309 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۴ سپتامبر ۲۰۱۶ ۰۹:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 805306368 10 {{ Math.abs(change) }}%    30000000 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 110000000000000000000000000000 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 2c541b 39535c9f03e53afcd3d3a050729d47cba15935760381cda07575 02fe69
سختی 220,755,908,330 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,745,127,596 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 402,979,592 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000255da46b39272165 a9bb40
داده‌های کوین‌بیس KnCMinerB3-P1AWG9 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}