هَش

0000000000000000048588b7be366b31b916e768c455fd35d991e698980535a5

General info

استخراج شده در
۲۴ فوریه ۲۰۱۶ ۱۸:۳۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
KanoPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,681 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00046923 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00011731 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,655 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
6,059 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
20,065.27 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,625,057 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
20,090.27 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,635,803 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.46345405 BTC {{ Math.abs(change) }}% 199 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
30,638.61 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 10,746 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.46345405 BTC {{ Math.abs(change) }}% 10,945 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 987,947 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,951,788 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 987,947 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ ۱۷:۱۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 4 10 {{ Math.abs(change) }}%    4 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل d3075b 97d251c236ae6b80b4f0616dc7269a4e5a6401bf4c576f2faa18 2ce0ed
سختی 163,491,654,909 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,343,847,820 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,093,919 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000012165de10facf52b 3ad368
داده‌های کوین‌بیس VY Vy ckpool /Kano /BEBOP/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}