هَش

00000000000000000400cb93051bf2ac1ea36c6b717f30d893eb94fdaaa44e82

General info

استخراج شده در
۰۲ فوریه ۲۰۱۶ ۲۰:۲۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
21 Inc. {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
461 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00059876 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00014969 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
6,430 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,154 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3,418.29 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,281,962 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3,443.29 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,291,338 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.59755575 BTC {{ Math.abs(change) }}% 224 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
44,197.94 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 9,376 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.59755575 BTC {{ Math.abs(change) }}% 9,600 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 998,201 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,992,804 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 998,201 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۲ فوریه ۲۰۱۶ ۱۹:۴۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 4 10 {{ Math.abs(change) }}%    4 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 16f27a 0e86e43166382a62e76d148764c11a8c0e26d7b350bd2d8c0026 6721a3
سختی 120,033,340,651 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 712,389,397 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,253,488 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000104f914bfd2e909e 437060
داده‌های کوین‌بیس /BIP100/!1jְQT {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}