هَش

000000000000000002712d58d154aa1cc10ad14447584ff593e8f09730bf9aa4

General info

استخراج شده در
۳۰ اکتبر ۲۰۱۵ ۱۹:۴۰ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
EclipseMC {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
917 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00020584 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00005146 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,200 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,639 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
7,526.49 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,337,879 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
7,551.49 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,345,645 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.15416884 BTC {{ Math.abs(change) }}% 48 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
8,047.53 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,766 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.15416884 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,813 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 749,200 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 2,996,800 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 749,200 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵ ۱۸:۳۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 3 10 {{ Math.abs(change) }}%    3 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000011 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 8f30eb a68459adde0c5f9af6249f6750b129bd8270c5341b7e0715628c 352b89
سختی 62,253,982,450 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,309,921,236 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,810,644 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000b9dd9ca5066e074 fd1f10
داده‌های کوین‌بیس V3DZmm?Ha}}5p#G(v h!EMC: US1V* {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}