هَش

000000000000000007a164c2dbc3808435692f4a050679bd8106fd4e27a21b0d

General info

استخراج شده در
۲۶ اکتبر ۲۰۱۵ ۰۱:۲۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
AntPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,537 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00052511 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00013128 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
4,461 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5,939 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
29,339.31 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,513,389 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
29,364.31 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,520,643 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.49052949 BTC {{ Math.abs(change) }}% 142 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
20,577.05 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,254 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.49052949 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,397 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 934,351 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,737,404 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 934,351 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۶ اکتبر ۲۰۱۵ ۰۰:۳۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 3 10 {{ Math.abs(change) }}%    3 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000011 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل f5b592 9999279a220c6d2a5830a860dcfee89cba42dc11cb71fbfa6bd9 3e4a19
سختی 60,883,825,480 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,226,036,688 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,836,692 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000b75528cc2f33810 f60100
داده‌های کوین‌بیس Mined by AntPool usa1Ĺ V-KQf {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}