هَش

00000000000000000dc43838116fa4f995b87b5276d4291547df567d03459556

General info

استخراج شده در
۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ ۰۹:۴۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Eligius {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
910 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00037251 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00009313 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,786 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,877 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
9,661.48 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,244,073 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
9,686.48 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,249,880 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.13236756 BTC {{ Math.abs(change) }}% 31 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
5,953.25 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,807 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.13236756 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,837 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 356,300 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 1,425,200 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 356,300 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ ۰۸:۵۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 3 10 {{ Math.abs(change) }}%    3 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000011 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6931d8 b8f7d385eaac7dcfc3ba247a68109de8e1825ccdb3e0b05a49af aa5d55
سختی 59,335,351,234 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,052,009,629 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 403,867,578 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000a7529427a9d509e efac00
داده‌های کوین‌بیس  EligiusV8mm^VA0LӺ;zУZ h]b*m-1/ss20/PMZ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}