هَش

000000000000000003a5f13cca601cbfac258f214f38eee89276a4beb2217ba3

General info

استخراج شده در
۱۹ ژوئن ۲۰۱۵ ۱۰:۱۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
F2Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
595 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00023103 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00005776 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,525 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,543 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
8,887.01 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,218,375 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
8,912.01 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,224,616 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.10319088 BTC {{ Math.abs(change) }}% 26 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
200,961.50 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6,241 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.10319088 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6,266 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 446,923 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 1,787,692 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 446,923 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۹ ژوئن ۲۰۱۵ ۰۹:۲۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 3 10 {{ Math.abs(change) }}%    3 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000011 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل dec55b ed6c5bcce3e9117d3f5dda41bc6eb6d66da9486a4a9ea9d4e865 624e32
سختی 49,692,386,355 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,468,208,408 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 404,103,235 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000007c4ffc994a5a78e af0519
داده‌های کوین‌بیس (mm$H46F[8*CuHS83(o3r_? /BV8000000/*新视野号距冥王星29854567公里 V {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}