هَش

000000000000000007d823060bfd7d740fdb61aac679e787a41f4ec5973d146c

General info

استخراج شده در
۱۲ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۳:۳۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Eligius {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
1,025 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00027527 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00006882 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,638 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,673 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
11,308.93 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,990,920 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
11,333.93 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3,999,740 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.14621544 BTC {{ Math.abs(change) }}% 52 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
4,594.55 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,823 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.14621544 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,874 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 533,873 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 2,135,492 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 533,873 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴ ۱۲:۵۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 6f1260 d2fdea20d2066eee9baaf622e2e3c073e250469dfdb186ac305f 62091d
سختی 40,007,470,271 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,984,846,620 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 404,454,260 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000034ec7a46136fbf0 acfa28
داده‌های کوین‌بیس  EligiusT,mmz I08g@GjdsK!l(ZM/ss314/=cn {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}
اسپانسر