هَش

0000000000000000015d1fa57d618e6a47ec095136aaed1478acd076a5a75437

General info

استخراج شده در
۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ ۱۳:۰۶ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
KnCMiner {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
415 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00025911 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00006478 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,167 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,322 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3,559.26 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,208,370 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3,584.26 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,216,857 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.06121692 BTC {{ Math.abs(change) }}% 21 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
10,065.81 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,488 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.06121692 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,508 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 236,469 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 945,876 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 236,469 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ ۱۲:۳۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل a85105 b36865fb59617cbd3f6eb385a83545c7dd76202291c92d20ba86 39b7c5
سختی 35,985,640,265 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 334,426,706 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 404,655,552 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000271f243c7de3fbd 08456e
داده‌های کوین‌بیس KnCMinerB2-P1;w^6TSf5" {{ Math.abs(change) }}%
BTC Price
38,076.00 USD 0% {{ Math.abs(change) }}%
24ساعت گذشته

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}