هَش

000000000000000009939af1086d39b1ae1412c88c648a525e4e2c6d76dd68d0

General info

استخراج شده در
۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ ۱۷:۲۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
GHash.IO {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
957 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00030483 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00007621 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
2,859 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
2,454 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
5,589.23 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,119,380 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
5,614.23 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2,128,859 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.17302695 BTC {{ Math.abs(change) }}% 66 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
4,953.99 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 9,480 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.17302695 BTC {{ Math.abs(change) }}% 9,545 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 567,865 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 2,271,460 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 567,865 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴ ۱۶:۲۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 97174f a0544d9198429498656ab6f5a22ccc45972e49b2f02596e55b4b 02130f
سختی 35,002,482,026 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,337,346,366 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 404,711,795 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000021fdb9576461f7f d4b6b0
داده‌های کوین‌بیس /P2SH/:\=TZm$,.R,mmQkG@ c]K޶1&8,3- {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}