هَش

0000000000000001248d5ab23f8fbf4de07b9d099736c521791155da893fe2f3

General info

استخراج شده در
۰۵ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۰:۰۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTCDig {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
179 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00024196 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00006049 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,340 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
471 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,421.12 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4,299,979 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,446.12 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4,324,294 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.056997 BTC {{ Math.abs(change) }}% 55 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
53,638.53 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 24,315 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.056997 BTC {{ Math.abs(change) }}% 24,370 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 235,761 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 943,044 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 235,761 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۵ دسامبر ۲۰۱۳ ۰۹:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 61842a 7d3b7968598a10749ac84c4a3e88233a459e767024efb75e2923 7f92a2
سختی 707,408,283 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 752,744,353 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 419,828,290 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000005af8155610acc 1bf55d
داده‌های کوین‌بیس +/P2SH/jOR"D /stratum/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}