هَش

00000000000000039eccd68ee6e577535bbacef680646ed2fdc0ba5c21c3d767

General info

استخراج شده در
۰۱ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۸:۰۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
SlushPool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
397 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00037778 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00009444 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,049 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
1,424 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
6,609.89 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,296,589 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
6,634.89 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7,324,187 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.08435592 BTC {{ Math.abs(change) }}% 93 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
37,328.74 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 27,597 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.08435592 BTC {{ Math.abs(change) }}% 27,690 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 223,503 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 894,012 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 223,503 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۱ دسامبر ۲۰۱۳ ۱۷:۲۸ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 08fc2b cb6883642a326b836cd18d05f18ebb7fba220329804def880b46 240379
سختی 707,408,283 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,774,642,784 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 419,828,290 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000000545449c28a95c 9a4670
داده‌های کوین‌بیس /P2SH/yR0 3cc1d4/slush/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}