هَش

00000000000000026071366b45fbd6ed3884b23474c77564e81f2741c0bca7e8

General info

استخراج شده در
۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ ۲۳:۵۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTCDig {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
296 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00080723 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00020181 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
625 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
592 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,948.61 BTC {{ Math.abs(change) }}% 659,294 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,973.61 BTC {{ Math.abs(change) }}% 667,752 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.10345429 BTC {{ Math.abs(change) }}% 35 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
105,187.89 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,459 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.10345429 BTC {{ Math.abs(change) }}% 8,494 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 128,363 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 513,452 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 128,363 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۰ نوامبر ۲۰۱۳ ۲۳:۱۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 3a0f34 152619ca6c0d0e62cb1aa1bcc43143adbda6b3a6577c219e1c7f 2db8c9
سختی 510,929,738 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,227,765,078 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 419,981,299 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 000000000000000000000000000000000000000358b8723505bc 03fc12
داده‌های کوین‌بیس /P2SH/ R  /stratum/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}