هَش

000000000000000311cef698f1368b26da8086435db489f053314abf663ec920

General info

استخراج شده در
۰۶ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۹:۳۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
OzCoin {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
217 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00010081 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00002520 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
416 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
389 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
4,069.63 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,047,850 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
4,094.63 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,054,287 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0085501 BTC {{ Math.abs(change) }}% 2 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
666.50 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6,437 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.0085501 BTC {{ Math.abs(change) }}% 6,439 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 85,015 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 340,060 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 85,015 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۶ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۸:۵۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 921cfe ea0f4bc531c7a1401f8158a1399671ed9b9374c9e2c570de462e 25dccf
سختی 510,929,738 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,116,375,507 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 419,981,299 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000000030e7cfe7527e7 ffbd42
داده‌های کوین‌بیس /P2SH/jzRR /ozcoin/us/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}