هَش

000000000000000369f46eb1c1936704526bee66c9e5fef2253655efb26bb758

General info

استخراج شده در
۰۴ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۰:۴۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTC Guild {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
192 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.12174474 BTC {{ Math.abs(change) }}% 26 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.03043619 BTC {{ Math.abs(change) }}% 7 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
790 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
578 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
6,298.82 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,368,041 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
6,323.82 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,373,471 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
19.04745196 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4,137 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
23,568.93 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,430 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
44.04745196 BTC {{ Math.abs(change) }}% 9,567 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 156,703 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 626,812 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 156,703 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۰۴ نوامبر ۲۰۱۳ ۱۰:۰۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل b22ed9 47d68697823345144aa76af6bef1769f0200a63254078397d967 d491ff
سختی 390,928,788 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,668,412,600 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 420,150,405 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000000002e470b6dc964c 4cc1ef
داده‌های کوین‌بیس  FMined by BTC Guild,mmٙUտ` AyQ4hRAvG {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}