هَش

00000000000000026c13b361ae8f34fd85fc6a9e428a11b19cc1d90e86190026

General info

استخراج شده در
۲۹ اکتبر ۲۰۱۳ ۱۹:۳۷ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
BTCDig {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
129 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00068901 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00017225 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
1,363 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
279 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,993.42 BTC {{ Math.abs(change) }}% 402,671 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
2,018.42 BTC {{ Math.abs(change) }}% 407,721 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.14830063 BTC {{ Math.abs(change) }}% 30 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
2,422.36 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
25.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,050 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
25.14830063 BTC {{ Math.abs(change) }}% 5,080 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 215,439 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 861,756 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 215,439 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۹ اکتبر ۲۰۱۳ ۱۸:۵۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 2 10 {{ Math.abs(change) }}%    2 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000010 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5e6f64 dcadc112aca04405ba3512d1562bd5dc732398c3ccd2b42a41bd c4d7af
سختی 390,928,788 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 498,881,884 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 420,150,405 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000000027cf2e0c607b4 d1bff2
داده‌های کوین‌بیس /P2SH/QpR]cI /stratum/ {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}