هَش

0000000000000a514e86288352b8092c249baa51694f69d060870eef1efa6af9

General info

استخراج شده در
۲۱ ژانویه ۲۰۱۲ ۱۲:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Yourbtc.net {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
3 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
3 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
5 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
65.34 BTC {{ Math.abs(change) }}% 421 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
115.34 BTC {{ Math.abs(change) }}% 743 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
0 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
50.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 322 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
50.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 322 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 759 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,036 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 759 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۲۱ ژانویه ۲۰۱۲ ۱۲:۲۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1 10 {{ Math.abs(change) }}%    1 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000001 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 3ca03f baff4cdca49fab33d89430a8d599a6f5aea7b146e3bafe980475 7a065b
سختی 1,250,758 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 3,858,579,999 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 437,086,679 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000000000bb6bf62305a 5f523e
داده‌های کوین‌بیس ji (R,mm!2</E}Q^7)d=AQ /qyourbtc.net {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}