هَش

00000000000004bffbab40b456b696ab01b355210c158aa800404bab0f41a44a

General info

استخراج شده در
۱۴ ژانویه ۲۰۱۲ ۰۲:۳۵ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Unknown {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
80 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00063314 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00015829 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
201 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
539 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
3,054.35 BTC {{ Math.abs(change) }}% 20,189 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
3,104.35 BTC {{ Math.abs(change) }}% 20,520 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.0347 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
19,067.97 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
50.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 331 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
50.0347 BTC {{ Math.abs(change) }}% 331 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 55,069 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 220,276 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 55,069 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ ژانویه ۲۰۱۲ ۰۱:۵۴ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1 10 {{ Math.abs(change) }}%    1 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000001 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل da3523 7b95f233dd66404eb3892ccafed6c1341bf6258243bca317f109 1ad3d1
سختی 1,250,758 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 311,962,540 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 437,086,679 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000000000b63790f1f42 3cf7db
داده‌های کوین‌بیس <R,mmSڽM[(N3 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}