هَش

00000000000009d4d104bc983be00b5f1740df7f35db03d2f13281265511748d

General info

استخراج شده در
۱۴ ژانویه ۲۰۱۲ ۰۲:۰۹ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
Yourbtc.net {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
27 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00565409 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
0 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00141352 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0~ USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
40 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
64 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
1,878.62 BTC {{ Math.abs(change) }}% 12,418 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
1,928.62 BTC {{ Math.abs(change) }}% 12,748 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.05328411 BTC {{ Math.abs(change) }}% 0 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
3,578.67 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
50.00 BTC {{ Math.abs(change) }}% 331 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
50.05328411 BTC {{ Math.abs(change) }}% 331 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 9,665 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 38,660 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 9,665 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ ژانویه ۲۰۱۲ ۰۱:۵۱ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 1 10 {{ Math.abs(change) }}%    1 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 000000000000000000000000000001 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 236d1d 58b02c0b68cde6b098d0c5d5066e8f74e53b7b198afa16a59377 01a8ab
سختی 1,250,758 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 1,329,591,396 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 437,086,679 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 00000000000000000000000000000000000000000b6365f9466f 230a1c
داده‌های کوین‌بیس ji R,mmaѠ*>!ià3-1\  +yourbtc.net {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}