هَش

00000000000000000009d4023eca3ef8b4e191007270adf9310efd8bffce5cfd

General info

استخراج شده در
۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۳:۵۲ UTC {{ Math.abs(change) }}%
استخراج کننده
F2Pool {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش
2,796 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر کیلوبایت
0.00012268 BTC {{ Math.abs(change) }}% 3 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد تراکنش شاهد
2,265 {{ Math.abs(change) }}%
کارمزد بر هزار واحد وزنی
0.00004451 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1 USD {{ Math.abs(change) }}%
تعداد ورودی
5,931 {{ Math.abs(change) }}%
تعداد خروجی
11,885 {{ Math.abs(change) }}%
مجموع ورودی
68,326.57 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,669,696,500 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع خروجی
68,332.82 BTC {{ Math.abs(change) }}% 1,669,849,200 USD {{ Math.abs(change) }}%
مجموع کارمزد
0.17788214 BTC {{ Math.abs(change) }}% 4,347 USD {{ Math.abs(change) }}%
شاخص Coindays destroyed
197,861.51 {{ Math.abs(change) }}%
پاداش دوره
6.25 BTC {{ Math.abs(change) }}% 152,731 USD {{ Math.abs(change) }}%
پاداش
6.42788214 BTC {{ Math.abs(change) }}% 157,078 USD {{ Math.abs(change) }}%
اندازه 1,450,455 {{ Math.abs(change) }}%
وزن 3,998,157 {{ Math.abs(change) }}%
اندازه‌ مطلق 849,234 {{ Math.abs(change) }}%
زمان متوسط ۱۴ اوت ۲۰۲۲ ۱۲:۵۳ UTC {{ Math.abs(change) }}%
ورژن 885022724 10 {{ Math.abs(change) }}%    34c06004 16 {{ Math.abs(change) }}%
ورژن [bits] 110100110000000110000000000100 2 {{ Math.abs(change) }}%
ریشه مرکل 5f231f bd860ce3bf45b2b5aeab04c4a39e3633302925aaf07877602444 cdf6d6
سختی 28,174,668,481,289 {{ Math.abs(change) }}%
نانس 2,409,449,016 {{ Math.abs(change) }}%
بیت 386,530,686 {{ Math.abs(change) }}%
زنجیره‌ کار 000000 0000000000000000000000000000000000332b8012cd2c75baec d31644
داده‌های کوین‌بیس o ,mmt 6)#<ΖW8σ1|🐟 /F2Pool/k8 {{ Math.abs(change) }}%

تراکنش‌های موجود در این بلاک

هَش مجموع خروجی مجموع خروجی (USD) کارمزد تراکنش کارمزد تراکنش (USD) کارمزد بر کیلوبایت اندازه تعداد ورودی تعداد خروجی شاخص Coindays destroyed
تراکنش‌ها را کاوش کنید {{ Number(totalRows).toLocaleString('en-US') }}